Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2010)

Ανακοινώνεται το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων του Β΄ σταδίου του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά δεκαοκτώ (18) θέσεων τακτικού προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων (προκήρυξη 1Γ/2010 – ΦΕΚ 3/22.9.2010/τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που θα διενεργηθεί στο κτίριο του ΑΣΕΠ στην Αθήνα (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι):

Επισημαίνεται ότι στο στάδιο αυτό συμμετέχουν οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών που συγκέντρωσαν κατά το Α΄ στάδιο του γραπτού διαγωνισμού τη βαθμολογική βάση των 60 μονάδων.
Ακολουθούν συνημμένα οι οδηγίες που απευθύνει το ΑΣΕΠ στους υποψηφίους, οι οποίες αναρτήθηκαν στο κεντρικό κατάστημα του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα), καθώς και στο παράρτημα του ΑΣΕΠ στη Θεσσαλονίκη (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Θέρμη), έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και αποστέλλονται για ανάρτηση σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Βρίσκω Εργασία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου