Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 50 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ


Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα πενήντα (50) ιδιωτών και μονίμου πυροσβεστικού προσωπικού πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ως Δοκίμων Ανθυποπυραγών, οι οποίοι θα καλύψουν ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων.
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 30-12-2011 στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην προκήρυξη.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Βρίσκω Εργασία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου