Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΗ 54 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑπό την ΔΕΗ ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων (Δ.Ε. Διοικητικών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 08.12.2011 και θα διαρκέσει μέχρι 19.12.2011.Οι θέσεις αναλυτικά εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.


Δείτε την προκήρυξη ΣΟΧ 13/2011 εδώ
Κατεβάστε τα απαραίτητα έντυπα
 ( Έντυπο Αίτησης Παράρτημα Παράρτημα Η/Υ )Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου