Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ 399 ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολικά 399 άτομα θα προσλάβουν τα ΕΛΤΑ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε διάφορες υπηρεσίες τους στον Νομό Αττικής.
Αναλυτικά οι προκηρύξεις που τρέχουν είναι οι παρακάτω:


ΣΟΧ 1 / 2012
Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) θέσεων (Δ.Ε.) Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών) για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 10–01–2012 έως και 19–01-2012.
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 

ΣΟΧ 2 / 2012
Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν σαράντα τριών (143) ατόμων (Δ .Ε.) Δ ιανομέων, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α. Ε., Αθήνας και Πειραιά
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 11-01-2012 έως και 20-01-2012.
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 

ΣΟΧ 3 / 2012
Πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικού αριθμού εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων, [ εξήντα τριών (63) (Δ .Ε.) Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, δύο (2) (Δ .Ε.) Οδηγών και δέκα τριών (13) (Υ.Ε.) Δ ιαμετακομιστών, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών ], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., για το Κέντρο Διαλογής Αττικής και Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 12-01-2012 έως και 23-01-2012.
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου