Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΤΑ ΣΟΧ 19/2012

Νομοί Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας & Κέρκυρας 
Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης της προκήρυξης ΕΛΤΑ ΣΟΧ 19/2012.

Ειδικότητα :Διανομείς

Κωδικός θέσης 320
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 323
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 326
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων 
εδώ
Κωδικός θέσης 330
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 331
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 332
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ 

Ειδικότητα : Εσωτερικής Εκμετάλλευσης

Κωδικός θέσης 217
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ

Κωδικός θέσης 218
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 219
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 220
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ

Πίνακας απορριπτέων 
Κωδ. Θέσεων  217, 218, 219, 220, 320, 323, 326,, 330, 331, 332, εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου