Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Εκδόθηκαν τα Προσωρινά Αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2013 που αφορούσε 186 Θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών


Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2013 (ΦΕΚ 2/τ.Α.Σ.Ε.Π./15.03.2013) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), στο Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες αναλύονται σε εξήντα (60) θέσεις του κλάδου ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Νομικής) και εκατόν είκοσι έξι (126) θέσεις του κλάδου ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Οικονομικών).
Αναλυτικοί Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων 


Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 18 Μαΐου έως και την πάροδο της 27ης Μαΐου 2013, ημέρας Δευτέρας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου