Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

ΔΕΗ 1092 Θέσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου σε Όλη την Ελλάδα

ΣΟΧ 1 / 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εξήντα επτά (67) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής .

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 19.06.2013 έως και 28.06.2013.

ΣΟΧ 2 / 2013 ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας,

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 

ΣΟΧ 1 / 2013 ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 19.06.2013 έως και 28.06.2013.

ΣΟΧ 1 /2013  ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Πεντακοσίων έξι (506) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 17.06.2013 έως και 26.06.2013.

ΣΟΧ 2 /2013  ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ


Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Εκατό (100)  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 17.06.2013 έως και 26.06.2013.

ΣΟΧ 1 /2013  Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆/ΝΣΗΣ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (∆ΥΗΠ) που εδρεύει στην Αθήνα.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 19.06.2013 έως και 28.06.2013.

ΣΟΧ 1 /2013  ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΦΙΛΩΤΑ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα, που εδρεύει στο 9ο χιλ της Εθνικής οδού Αµυνταίου-Φιλώτα του Νοµού Φλώρινας.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 19.06.2013 έως και 28.06.2013.

ΣΟΧ 1 /2013 ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ  

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αθερινόλακκου , που εδρεύει στον Νοµό Λασιθίου.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 
Για προθεσμίες υποβολής αιτήσεων επικοινωνήστε με τον φορέα  28430/63162

ΣΟΧ 1 /2013 Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης που εδρεύει στην Αθήνα.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 21.06.2013 έως και 01.07.2013.

ΣΟΧ 5 /2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών ( ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Ανάφης και ΑΣΠ Μυκόνου ).

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 28.06.2013 έως και 08.07.2013.

ΣΟΧ 1 /2013 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν οκτώ (108) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 

Για προθεσμίες υποβολής αιτήσεων επικοινωνήστε με τον φορέα  2461055582 , 2461055284.

ΣΟΧ 1 /2013 ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ-ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ-Σφηκιάς-Ασωμάτων, που εδρεύει στο Νομό Ημαθίας.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 
Για προθεσμίες υποβολής αιτήσεων επικοινωνήστε με τον φορέα  23310 -44040 , 44 – 45 - 47.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου