Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Εργόσημο - Όλες οι Αλλαγές Σύμφωνα με την Νέα Εγκύκλιο - Αναλυτικά Παραδείγματα

Νέα εγκύκλιο εξέδωσε το ΙΚΑ προκειμένου να διευκρινιστούν ζητήματα που προέκυψαν από την αρχική εφαρμογή του εργοσήμου καθώς και από τις τροποποιήσεις που έγιναν εκ των υστέρων και που αφορούν τόσο το ποσοστό ασφάλισης και τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, όσο και ως προς τον χρόνο μέσα στον οποίο αυτές ανάγονται.Τέλος γίνετε μνεία για τις νέες κατηγορίες αμειβόμενων και ασφαλιζόμενων προσώπων μέσω Εργοσήμου.

Στην εγκύκλιο 43 /2013 ( η οποία είναι η πιο περιεκτική και αναλυτική εγκύκλιος που έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα για το εργόσημο) διευκρινίζονται και όπου χρειάζεται δίδονται και παραδείγματα τα παρακάτω ζητήματα:

  • Κατηγορίες αμειβομένων & ασφαλισμένων προσώπων (σελ.2 - σελ.3)
  • Διαδικασία έκδοσης - εξαργύρωσης εργοσήμου (σελ.4 - σελ.6)
  • Κλάδοι ασφάλισης - ποσοστό ασφάλισης (σελ.6 - σελ.8)
  • Νέοι ασφαλισμένοι & παράλληλη ασφάλιση (σελ.8 - σελ.8)
  • Υπολογισμός ημερών ασφάλισης (σελ.9 - σελ.15)
  • Διευκρινίσεις – υπενθυμίσεις (σελ.15 - σελ.19)
  • Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών ασθενείας -Θεώρηση βιβλιαρίου για το 2013 (σελ.20 - σελ.21)
Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου 43/2013 από εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου